O naszym sklepie

Właścicielem sklepu roemertopf.pl garnkirzymskie.pl jest:

Roemertopf.pl Sp. z o.o.

tel. : 58 690 70 04, 58 690 70 06, 123 506 600

e-mail: sklep@roemertopf.pl

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000523819NIP: 5892014792Regon: 222156807Kapitał zakładowy 8.500 zł